13 de juny del 2012

Informació AMPA Escola La Florida


Informació AMPA Escola La Florida

Quota AMPA: 17 euros per familia i curs.
Podeu adquirir el vostre carnet de soci a la sala de l’AMPA.
Sense el carnet de soci no es podrà fer us dels serveis que ofereix l’AMPA.

Horari d’atenció a les famílies:
Dimarts de 9 a 10 hores i dijous de 15 a 16.15 hores.

Serveis  de l’AMPA:

Venda de xandalls i bates.
Preus:
Xandall: 25€
Samarreta màniga curta: 7€
Samarreta màniga llarga: 8€
Pantalons: 11€
Dessuadora: 11€

Activitats extraescolars.

Comencen a l’ octubre, a principi de curs s’ofereix la diversitat de propostes i preus.

Durant el curs 2011/2012 s’han fet: teatre, iniciació esportiva, fútbol i anglés.

També s’oferiran els serveis d’acollida de tardes de 16.30 a 17 hores (o fins a les 17.30 hores depenent dels grups) i acollida migdia de 12.30 a 13.00 hores.

Per a que les anteriors activitats es puguin dur a terme es necessari un nombre mínim de grup.

Acollida matinal: de 7.30 a 9  hores

1. El rebut bancari es cobra per fraccions de 30 minuts.
La quota és la mateixa tots els mesos independentment dels dies lectius del mes i de les absències.
És necessari portar la fitxa d’inscripció.

2. Targeta d’ acollida:
Per als usuaris no fixes d’ aquest servei.
Es pot comprar a la sala de l’ ampa en horari d’atenció a les famílies.
Conté 10 fraccions de 30 minuts que es picaran a l’entrada quan porteu al nen/a.
Preu: 14,50 €

Servei de menjador: de 12.30 a 15 hores.
Jornada intensiva de 13 a 15.30 hores.

1. Rebut bancari per a usuaris fixes.
Preu del servei: 6.15 € / menú
Per ser usuari fixe del servei s’haurà d’ omplir la fitxa d’inscripció i autorització i lliurar-la a l’AMPA.
Remesa de rebuts: entre els dies 1 i 8 d’ octubre es procedirà al cobrament dels rebuts del mes de setembre (mes vençut) i octubre per avançat, a partir del rebut de novembre  (entre l’1 i el 8 de cada mes) a cada rebut es descomptaran les absències del mes anterior.

Absències: al rebut del mes següent es retornarà el 100% de l’import dels menús no consumits previ avís abans de les 10 del matí del mateix dia als telèfons 674776951 o 935604657.

Pícnics: quan els nens/es tinguin excursió us lliurarem un full on haureu de respondre si fareu us del pícnic. Si aquest full no és tornat dintre del termini fixat el nen/a portarà pícnic a l’ excursió.

Es considera com a usuari fixe tot aquell que faci ús d’ aquest servei un nombre mínim de dies al mes fixat prèviament. Als rebuts bancaris que no excedeixin de 8 menús al mes s’incrementaran 1.35 € al mes per comissió de rebut.

Devolució de rebuts: la comissió per rebut tornat és de 3.96 €. S’ haurà de fer el pagament d’aquest en efectiu dintre dels 7 dies següents a la devolució, a la sala de l’AMPA cada dia a partir de les 9 hores. A partir del segon rebut tornat la comissió serà de 6 €.

Impagats: si no es compleixen els terminis anteriorment esmentats l’usuari no podrà tornar a fer us d’aquest servei fins que no pagui el deute i haureu de venir a buscar al nen/a a les 12.30 hores.

Pagament efectiu pels usuaris fixes: entre els dies 1 i 10 de cada mes podeu pagar en efectiu a la sala de l’AMPA cada dia a les 9 i els dijous de 15 a 16.15 hores. Les condicions són les mateixes que les dels usuaris fixes. Si algun rebut no es fa efectiu abans del dia 10 de cada mes, es considerarà com a usuari eventual per tickets.

2. Usuaris del menjador esporàdics:
Preu del servei: 7,15 € / menú
Podeu adquirir tiquets cada dia al menjador a les 9 hores.
L’horari d’atenció a les famílies relacionat amb el servei de menjador serà de dilluns a divendres de 9 a 11 hores i els dijous de 15 a 16.30 hores (jornades lectives) a la sala de l’AMPA o trucant al telèfon 935604657.

Celebració de festes