26 d’abril del 2012

Casal d'estiu 2012


Els membres de l'AMPA ja portem temps preparant el Casal d’estiu d’aquest curs. Us volem informar de les dates i preus aproximats del Casal per tal que pugueu fer les vostres previsions.

Dates del 25 de juny al 27 de juliol.

Prues aproximats:

Per setmana i nen/a
- de 9 a 13 hores: 45 €
- de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores: 55 €

Casal complet (cinc setmanes)
- de 9 a 13 hores: 175 €
- de 9 a 13 hores i de 15 a 17 hores: 200 €

Hi ha un descompte del 10% a partir del segon germà a la modalitat de casal complet.

Als fulls d’inscripcions que us lliurarem properament es reflectiran els preus dels serveis d’acollida matinal i  de menjador  i tota la resta d’informació referent al casal. El total de l’ import del casal de cada nen/a s’haurà d’abonar en un únic pagament. Les dates per fer l’ingrés seran del 21 de maig a l’ 1 de juny. Per a qualsevol dubte o aclariment us podeu dirigir a la sala de l’AMPA o truqueu al telèfon 935604657.