16 de setembre del 2011

Menjador escolar 2011/12

Benvolgudes famílies,

Us volem informar que l’AMPA continua amb la gestió del menjador. Durant aquest curs 2011/12 la nova empresa de monitoratge (ioplanetaris) i l’empresa d’alimentació Futur (la mateixa de l’any passat) seran les encarregades de dur a terme el servei de menjador.

A l’AMPA hem treballat de valent i amb el canvi s’introduiran millores substancials en la qualitat del servei de monitoratge, essent l’objectiu principal aconseguir un menjador escolar educatiu i sostenible.

Un dels punts més importants és dintre d’aquests canvis és la recuperació de la devolució del 100% de l’import del menú dels usuaris fixes en cas d’absència si aviseu abans de les 10 del matí al telèfon de contacte.

D'altra banda, l’empresa de monitoratge introduirà projectes educatius de cara a l’estona d’esbarjo, a més de l’educació i els hàbits relacionats amb el dinar i s’encarregarà que aquest siguin duts a terme.

Els alumnes d’educació Infantil hauran de portar una bata exclusivament per el menjador marcada amb el nom i amb una veta per a poder-la penjar. Cada divendres es retornarà per a que la podeu rentar. Els alumnes de P3 hauran de portar també roba de recanvi marcada dins una bossa on també hi posi el nom del nen/a.

Els preus i les formes de pagament del servei de menjador per al curs 2011/12 són els següents:

ALUMNES FIXOS: 6.15 € per dia.

Domiciliació bancària: En el centre escolar s’han de omplir unes fixes amb les dades bancaris autoritzant a l’AMPA a efectuar el cobrament. El rebut es passarà els primers deu dies del mes, amb l’import a cobrar per els dies que l’alumne hagi fet us del servei de menjador. La part dels dies que l’alumne no hagi vingut es descomptaran. S’ha d’avisar abans de les 10.00 h a la responsable per que no s’hi cobri el dia. Al mateix menjador podeu agafar el full d’inscripció per les dades bancàries o a la web de l’AMPA us el podeu descarregar.

ALUMNES ESPORÀDICS: 7.15 € per dia.

Tiquets: Es compren al mateix menjador a les 9 h

En el cas que algun rebut ens fos retornat o no rebéssim els tiquets de menjador d’alguna família:

Devolució del rebut. Carta als pares (copia al col·legi i al responsable de menjador) reclamant el pagament (import del rebut més despeses de devolució) amb 5 dies per fer-ho efectiu.

Al 5 dies el responsable de menjador, si no té el resguard del banc, informarà a la direcció del centre que el alumne no podrà fer ús del servei de menjador. No podrà fer ús com esporàdic fins que no estigui tot liquidat.

També podeu passar per la sala de l‘AMPA per fer qualsevol consulta referent al menjador cada dia a les 9 h o trucar al telèfon 93 560 46 57.

Properament us passarem la data per la reunió informativa.