4 de juny del 2009

Socialització de llibres

Durant el curs passat, uns quants pares van suggerir la possibilitat de buscar un sistema perquè els llibres de text, una vegada acabat el curs, es poguessin tornar a utilitzar en el curs següent. Va anar passant el temps i finalment no es va fer cap proposta concreta. A començament d'aquest curs, encara hi havien pares que estaven interessats i es va crear una comissió per estudiar el tema. Després d'estudiar els diferents sistemes de socialització de llibres de nombroses escoles de tot Catalunya, estem convençuts dels beneficis que podria aporta a la nostra escola en general, i a cada família en particular, crear i aplicar el nostre propi "projecte de socialització de llibres de text"

1. Que vol dir "socialitzar" un llibre de text?
La socialització de llibres part d'una idea bàsica: aprofitar els llibres que a final de curs estan en bon estat. D'aquesta manera s'aconsegueix allargar la vida útil del llibre com mínim tres cursos. Amb aquesta finalitat es crea un dipòsit o "banc" de llibres de text que poden ser utilitzats pels alumnes en qualitat de préstec curs rera curs, d'aquesta manera el llibre ja no és de l'alumne, sinó del col·legi.

2. Per a que serveix el projecte?
L'aplicació del projecte comporta regular la practica de la reutilització i socialització, de manera que el cost de reposició de llibres es reparteixi entre totes les famílies durant tota l'etapa escolar. A mes a mes, el projecte permetrà que el col·legi sol·liciti la subvenció de la Generalitat per al "programa per al foment de la reutilització de llibres de text".

3. Quins són els objectius del projecte?
Educatius: aplicant d'una manera practica en l'educació dels nostres fills valors com el respecte al medi ambient (fomentant la cultura de les tres R: recuperació, reutilització i reciclatge dels recursos), la reducció del consum, el saber compartir, la solidaritat, la igualtat, el respecte i la responsabilitat cap al material comú. Economics: reduint sensiblement la despesa economica de les famílies.

4. Com es posa en marxa aquest projecte?
Existeixen innombrables formules per posar en practica un projecte de socialització de llibres, des de crear un diposito de llibres donats desinteressadament per les famílies a organitzar un mercat ambulant de llibres usats o, fins i tot, inicis mes ambiciosos com invertir en la compra de llibres nous. Sigui cual sigui el sistema que s'utilitzi, a d'estar adaptat a les necessitats i possibilitats del nostre centre.

5. Què us demanem?
Aquest és un projecte ambiciós, difícil de dur a terme, que necessita la col·laboració de tota la comunitat educativa (pares, professors, direcció i alumnat). Per poder posar en marxa el projecte, hem de presentar una proposta a la direcció del col·legi, i per a això necessitem conèixer la vostra opinió. És per això que us demanem que ompliu el formulari que trobareu mes abaix i l'entregueu a les tutores de la clase dels vostres fills abans del dia 27 de Maig.
Per conèixer amb mes detall el projecte o per aclarir qualsevol dubte que tingueu, us podeu dirigir via correumail, via telefonica o presencialment a l'AMPA.
Correue-mail: ampalaflorida@gmail.com / Tel: 93 560 46 57