12 de febrer del 2008

Acords de l'assemblea de l'AMPA del 8 de febrer

El 8 de febrer de 2008 es va reunir l'assemblea de l'Associació de Mares i Pares d'alumnes del CEIP La Florida. Durant la reunió es va donar compte dels comptes del servei de menjador, es va aprovar per majoria el pressupost de l'any 2008, es va acordar crear una comissió per estudiar la implantació de la socialització dels llibres escolars, es va acordar formar una comissió per activar novament el col·lectiu de mares i pares delegats d'aula i es va acordar demanar una solució a la direcció de l'escola sobre l'estructura del pati.